ملّی پی | پرداخت‌یار شبکه شاپرک بانک مرکزی

ملّی پی

ورود / ثبت نام

امضای چک الکترونیکی
1401/11/06 | امین امیری

امضای چک الکترونیکی

امضای چک الکترونیکی به راحتی توسط سامانه نماد بانک مرکزی قابل انجام است. برای این منظور همانطور که در قسمت‌های پیشین اشاره کردیم، طرفین معامله باید در شبکه‌ی بانکی کشور دارای حساب بانکی باشند. امضای الکترونیک در واقع هویت شخص صادرکننده چک به شمار می‌رود که از طریق سامانه بانک مرکزی، اعتبارسنجی شده و امضای دیجیتال او تأیید می‌شود. اطلاعات چک به همراه امضای دیجیتال به صورت الکترونیک به بانک ارسال شده و بانک پس از تطبیق اطلاعات و احراز هویت اقدام به صدور چک می‌کند.