ملّی پی | پرداخت‌یار شبکه شاپرک بانک مرکزی

ملّی پی

ورود / ثبت نام

چک الکترونیکی چیست؟
1401/11/03 | امین امیری

چک الکترونیکی چیست؟

چک الکترونیکی در واقع نوعی انتقال الکترونیکی ساده از حساب جاری شما است که سرعت، دقت و امنیت بیشتری در عملکرد و نقد شوندگی دارد. به عبارت دیگر، چک الکترونیکی یا eCheck نسخه دیجیتالی چک کاغذی است که پول را از حساب جاری پرداخت‌کننده، برداشت کرده و از طریق پردازش‌گر، مستقیماً بدون دخالت کارمندان بانک، به حساب جاری دریافت‌کننده واریز می‌کند. چک دیجیتال دقیقاً مانند چک‌های کاغذی عمل می‌کند و تمامی اطلاعاتی که طبق قانون جدید چک باید روی چک‌های کاغذی پیاده شود، به صورت الکترونیکی در سامانه چک الکترونیکی ثبت و به صورت خودکار بر روی چک دیجیتال درج می‌شود.