ملّی پی | پرداخت‌یار شبکه شاپرک بانک مرکزی

ملّی پی

ورود / ثبت نام

لیست شعب

جامعه برنامه نویسان
شعبه جامعه برنامه نویسان
 • کد شعبه: 0711
 • مدیریت: جامعه برنامه نویسان شیراز
 • تلفن: 07191300006
 • آدرس: شیراز، معالی آباد، نبش کوچه 9، مجتمع اداری یونیک، طبقه 1، واحد 4
استان خوزستان-اهواز-بندر ماهشهر
شعبه استان خوزستان-اهواز-بندر ماهشهر
 • کد شعبه: 0612
 • مدیریت: مهدی چرامی
 • تلفن: (06191010001) داخلی 612
 • آدرس: فاز4 میدان معلم به سمت ناحیه صنعتی چهارراه دوم سمت راست طبقه دوم
مرکز دانش‌بنیان ایران وب یار
شعبه مرکز دانش‌بنیان ایران وب یار
 • کد شعبه: 0713
 • مدیریت: آرش کمالی
 • تلفن: 09107007565
 • آدرس: شیراز، معالی آباد نبش کوچه ۹ ساختمان یونیک طبقه ۲ واحد ۹
استان خوزستان-اهواز-بندر ماهشهر
شعبه استان خوزستان-اهواز-بندر ماهشهر
 • کد شعبه: 0612
 • مدیریت: مهدی چرامی
 • تلفن: (06191010001) داخلی 612
 • آدرس: فاز4 میدان معلم به سمت ناحیه صنعتی چهارراه دوم سمت راست طبقه دوم
جامعه برنامه نویسان
شعبه جامعه برنامه نویسان
 • کد شعبه: 0711
 • مدیریت: جامعه برنامه نویسان شیراز
 • تلفن: 07191300006
 • آدرس: شیراز، معالی آباد، نبش کوچه 9، مجتمع اداری یونیک، طبقه 1، واحد 4
مرکز دانش‌بنیان ایران وب یار
شعبه مرکز دانش‌بنیان ایران وب یار
 • کد شعبه: 0713
 • مدیریت: آرش کمالی
 • تلفن: 09107007565
 • آدرس: شیراز، معالی آباد نبش کوچه ۹ ساختمان یونیک طبقه ۲ واحد ۹