ملّی پی | پرداخت‌یار شبکه شاپرک بانک مرکزی

ملّی پی

ورود / ثبت نام

مالیات بر ارزش افزوده مصرفی
1401/10/29 | امین امیری

مالیات بر ارزش افزوده مصرفی

اين نوع از ماليات بر ارزش افزوده بر كالاها و خدمات مصرفی اعمال می‌شود. در اين روش، سرمایه‌گذاری و استهلاک مشمول مالیات نمی‌شوند و بار مالياتی از توليد برداشته‌شده و به مصرف منتقل می‌شود که همین مسئله می‌تواند باعث افزایش انگيزه در راستای سرمايه‌گذاری و توليد شود. به همین دلیل، اكثر كشورهایی که سیستم ماليات بر ارزش افزوده دارند، از نوع مصرفی این سیستم استفاده می‌کنند.