ملّی پی | پرداخت‌یار شبکه شاپرک بانک مرکزی

ملّی پی

ورود / ثبت نام

اسناد الکترونیکی رسمی چیست؟
1401/11/01 | امین امیری

اسناد الکترونیکی رسمی چیست؟

یکی از اصلی‌ترین گروه اسناد الکترونیکی، اسناد الکترونیکی رسمی است. همانگونه که سند رسمی کاغذی باید توسط مأمور صلاحیت‌دار، در حدود صلاحیت و مطابق مقررات قانونی تنظیم گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی باید نسبت به ایجاد سازوکار تهیه اسناد رسمی به‌صورت الکترونیکی و تحت سامانه‌های یکپارچه به‌صورت اینترنتی اقدام نمایند.