ملّی پی | پرداخت‌یار شبکه شاپرک بانک مرکزی

ملّی پی

ورود / ثبت نام

شرایط لازم برای درخواست چک الکترونیکی
1401/11/05 | امین امیری

شرایط لازم برای درخواست چک الکترونیکی

برای اینکه صدور دسته چک دیجیتال مورد تأیید قرار بگیرد باید از شرایط لازم برخوردار باشید. برای درخواست چک الکترونیکی باید طرفین معامله، یعنی هم صادرکننده چک و هم دریافت‌کننده چک در یکی از بانک‌های کشور حساب جاری داشته باشند. / طرفین دارای کد شهاب (شناسه هویت الکترونیکی بانکی) که برای هر فرد منحصر است، باشند. / طرفین باید گواهی تأیید امضای الکترونیکی خود را از سامانه «نماد» بانک مرکزی دریافت کرده باشند. / طرفین در سامانه چک الکترونیکی بانک مرکزی، سامانه صیاد (صدور یکپارچه چک الکترونیک) و چکاوک (زیرساخت انتقال تصویر چک و اسناد وصولی)، عضو باشند.