ملّی پی | پرداخت‌یار شبکه شاپرک بانک مرکزی

ملّی پی

ورود / ثبت نام

مشاوره تخصصی

نگاه ملّی‌پی به پذیرندگان خود، نه به عنوان یک کاربر بلکه به عنوان یک شریک تجاری است و ملّی‌پی همیشه درکنار شرکای تجاری خود بوده و تلاش می‌کند با ابزار های مختلف به افزایش بهره وری کسب و کار آنها کمک کند.

با همین رویکرد ما به تمام پذیرندگان خود مشاورین مالیاتی و همچنین مشاورین تخصصی کسب و کار را اختصاص داده ایم.

این مشاورین، همان مشاورین مجرب و کارآزموده پیشخوان ملّی هستند که صد ها کسب و کار را پشتیبانی می‌کنند.