ملّی پی | پرداخت‌یار شبکه شاپرک بانک مرکزی

ملّی پی

ورود / ثبت نام

نمایندگی محمد علی حسینی سلامی
محمد علی حسینی سلامی
کد نمایندگی:07120906
تلفن:02191300003 داخلی 906
شماره تلفن همراه:
آدرس:شیراز ، معالی آباد ، نبش شریعتی نهم ، مجتمع اداری یونیک ، واحد 19
واحد توسعه کسب و کار