ملّی پی | پرداخت‌یار شبکه شاپرک بانک مرکزی

ملّی پی

ورود / ثبت نام

کاربرد کد اقتصادی
1401/11/08 | امین امیری

کاربرد کد اقتصادی

کد اقتصادی شما نمایانگر حضور شما در محیط کسب‌وکار کشور است. اغلب فعالیت‌های واحد اقتصادی مانند ارسال لیست حقوق و دستمزد و دریافت گواهی ارزش‌ افزوده و موارد مشابه، به کد اقتصادی نیاز دارد. ممکن است به‌زودی، تمام فعالیت‌های اقتصادی وابسته به این کد گردد. استفاده از کد اقتصادی اولین گام برای رسمی‌شدن و ورود به اقتصاد خواهد بود. تمام فعالیت‌های اقتصادی شما در سازمان امور مالیاتی وابسته به دریافت کد اقتصادی است.