ملّی پی | پرداخت‌یار شبکه شاپرک بانک مرکزی

ملّی پی

ورود / ثبت نام

نرخ‌های جدید سود بانکی اعلام شد
1401/11/11 | راه پرداخت

نرخ‌های جدید سود بانکی اعلام شد

با گذشت بیش از یک‌ماه گمانه‌زنی برای افزایش سودهای بانکی بالاخره با مصوبه امروز شورای پول و اعتبار، نرخ‌های جدید سود بانکی اعلام شد. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ‌های سود تسهیلات و سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به شرح زیر تعیین شد: الف) سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار: ۱- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی: ۵ درصد ۲- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه: ۱۲ درصد ۳- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه: ۱۷ درصد ۴- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک سال: ۲۰.۵ درصد ۵- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید دو سال: ۲۱.۵ درصد ۶- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال: ۲۲.۵ درصد این در حالی است که پیش از این، سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر بوده است: ۱) سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی: ۱۰ درصد ۲) سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: ۱۲ درصد ۳) سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: ۱۴ درصد ۴) سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: ۱۶ درصد ۵) سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: ۱۸ درصد در ادامه مصوبه جدید شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانک‌ها ۲۳ درصد اعلام شده و در این زمینه آمده است: «نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک‌‏ و مؤسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد تعیین می‌شود.» همچنین، طبق این مصوبه، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمايه‌گذاری کوتاه‌مدت ويژه و بلندمدت که قبل از سررسيد برداشت شوند، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمايه‌گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر يک‌ واحد درصد خواهد بود.